Alla ska passa in är en vandringsutställning om identiteter, normer och det dömande som vi utsätter varandra för.

Innehållet utgår från ungas egna berättelser och är resultatet av workshops som gjordes i projekt Dömda på museer runt om i landet.

Av de 650 berättelser som samlades in har  40 valts ut till utställningen.

Berättelserna är tematiskt fördelade i nio moduler där besökarna dels kan läsa dem i individuellt gestaltade utdragslådor, dels höra dem inspelade i lurar.

Modulernas baksidor bildar ett rum med plats för 30 besökare där pedagoger kan leda samtal, göra övningar och spela upp dokumentären Inga tjejer på plan, producerad exklusivt för utställningen.

Samlingsrummet fungerar också som scen där museet i samarbete med teatergrupper kan gestalta och arbeta med berättelserna i workshops.

Alla ska passa in är byggd i samarbete mellan Arbetets museum, Riksutställningar och Världskulturmuseet, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Efter första visningsperioden på Arbetets Museum (februari till juni 2016) turneras utställningen av Studio Kobajagi.

För information om innehåll, pedagogiskt material, tekniska fakta, föreläsningar, workshops och turnéplan, kontakta info(at)allaskapassain.se

Kortfakta om utställningen

Namn: Alla ska passa in
Tema: Tolerans och demokrati.
Innehåll: Utgår från ungas egna berättelser om dömande.
Målgrupp: Ungdomar 15–25 år
Storlek: Turnerar som skalbar med 200 kvadratmeter i sitt största utförande. Inklusive en spelyta med 30 platser, där skådespelare/museipedagoger tar emot grupper i en föreställning/upplevelse.
Tidsplan: Byggs under hösten 2015 på Arbetets Museum, där den också premiärvisas under perioden februari-maj 2016.
Formgivning: Svante Grogarn

http://www.arbetetsmuseum.se/
http://www.riksutstallningar.se/
http://www.nordiska.fhsk.se/
http://www.varldskulturmuseerna.se/
http://www.arvsfonden.se/