Jag gick förbi henne och började tänka på alla människor jag har kallat saker. Dömt dom i mina tankar och hatat dom enbart för att dom såg ut på ett visst sätt. Nu försökte jag i stället sätta mig in i deras position.

Kamal Iman

En bild ur Alla ska passa in - en utställning utifrån ungdomars berättelser. Fotograf: Ciprian Gorga