Det går att använda inspirationsmaterialet innan besöket, för att samla eleverna i en gemensam utgångspunkt. Det går också att använda det som exempel på hur man kan arbeta vidare med upplevelsen, efter att besöket är över.

Här finns ett kapitel ur projektets kommande bok att ladda ner, ett reportage utifrån en av de nio områden av dömanden som utställningen behandlar. I texten kan man läsa om de konsekvenser som skönhetsideal kan leda till. Utgångspunkten är en personlig berättelse, varvad med forskarröster.

Här finns ett bildspel som producerades av folkhögskoleelever (i fotografi och drama), som går att spela upp för skolklasser både före och efter besöket i utställningen. Berättelserna är insamlade under Dömdas första workshop och visar på ett av de sätt som projektets material kan fördjupas.

Här finns exempel på hur en berättelse går att undersöka med intervjuer och forumteater. Genom att en berättare får möta sin erfarenhet i andras frågor och gestaltad dramatiskt, får hon en möjlighet till att både definiera och bearbeta en svår händelse, och därmed lättare lägga den bakom sig.

Det går förstås också att filmatisera berättelser eller som i det här fallet, göra en animation. Filmen gjordes på vårterminen 2015 av tre elever på Estetik Media på Hulebäcksgymnasiet. Den kan användas både som exempel på bra visuell gestaltning – och som utgångspunkt i samtal om skamrelaterade situationer.

Alla ska passa in - Kapitel Fel Kropp (PDF)
Alla ska passa in – Kapitel Fel Kropp (PDF)

Bildspel utifrån elevers berättelser, fotat och inläst av folkhögskoleelver.

Intervju och forumteater utifrån mötet med en rasist.

Animation av berättelsen Min pappas ilska, av elever på Estetik Media på Hulebäcksgymnasiet.