Löftadalens Folkhögskola fick eleverna läsa ur Brott och straff innan de gjorde Dömdas workshop. Kopplingen mellan Raskolnikov och grundfrågorna i utställningen blev på så sätt en länk mellan litteraturen och ungas erfarenhet från verkliga livet.

NTI-Gymnasiet Kronhusgatan byggde eleverna en utställning utifrån sina och andras texter från Dömdas workshops, gestaltade både fotografiskt, med teckningar och skulpturer. Produktion och design gjordes i kurserna Design 1 och 2 och Utställningsdesign.

Lerums Gymnasium fick eleverna läsa sina texter för varandra och sedan diskutera erfarenheterna utifrån huvudspår i kursen Psykologi 1. Att arbeta med materialet i samtal gav både bra diskussioner och gjorde det möjligt att undersöka och ifrågasätta invanda normer.

Hulebäcksgymnasiet jobbade man ämnesövergripande i kurserna Svenska 1 och Samhällskunskap 1. Eleverna fick undersöka en konflikt och samlade i Dömdas anda in personliga vittnesmål från Israel och Palestina via Skype. Fokus låg på glappet mellan individens moral och samhällets lag och rätt.

maria_grundin

”Vi såg Alla ska passa in/Dömda som ett oslagbart pedagogiskt verktyg att arbeta med. En fördel är den fina balansgången mellan att erbjuda ett innehåll men samtidigt vara öppen för deltagande och medskapande. ”

Maria Grundin
Gymnasielärare i svenska och tyska
Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke

”Jag minns att helheten var grym och vi kände att projektet hade mycket substans.”

Sofia Ekberg
Lärare och kursledare på singer/songwriterlinjen
Löftadalens folkhögskola

”Många elever tyckte det var roligt att arbeta med andra språk och uttryck än det textuella.”

Liana Sjölund
Lärare i bild och formgivning
NTI gymnasiet Kronhusgatan, Göteborg

”Det var väldigt bra för att den passar in på många ämnen och det är lätt att plocka upp flera trådar ur innehållet och jobba vidare med.”

Lena Friberg
gy-lärare i psykologi och sociologi och samhällskunskap
Lerums gymnasium