”… jag kände att jag inte behövde någonting, att jag klarade mig helt själv. Visserligen gjorde jag egentligen inte det. Men just de första åren ville jag inte ses som svag …”

Arvid