Alla ska passa in är en utställning som  bjuder in unga till samtal, övningar och eget skapande. Ämnet är vårt mellanmänskliga dömande och kollektivets relation till individen.

Vilka blir vi om vi dömer varandra för hårt eller utifrån föråldrade normer?

Innehållet utgår från ungas egna berättelser, insamlade under tre år på museer runt om i Sverige. Då som nu passar det bäst för gymnasiet och kan vinklas på olika sätt.

Dels som inspiration och underlag för diskussioner kopplade till skolors demokrati- och likabehandlingsarbete. Dels ämnes- och kursspecifikt.

Tidigare har lärare använt innehållet både i svenska, samhällskunskap, religion, historia, engelska, psykologi och pedagogik.

Men också ämnesövergripande och kopplat till skapande verksamhet, där eleverna under längre tid jobbat med gestaltningar av egna och andras berättelser.

Du kan gå in under Lärare berättar och Inspirationsmaterial och hämta exempel. Du kan boka visning på Världskulturmuseet här: Boka visning

 

 

hugo_wester

”Vi behöver tillsammans tala om vad vi gör och menar med skolans värdegrund – först då kan de fina orden göra skillnad.”

Hugo Wester – undervisningsråd, Skolverket